O nás

Jsme Římskokatolická farnost Hronov. Co vlastně tento název znamená? Především se jedná o konkrétní společenství lidí žijících v Hronově a v okolí. V mnohém se neodlišujeme od ostatních obyvatel tohoto území. Žijeme podobnými radostmi i starostmi, chceme patřit mezi lidi dobré vůle, jsme ochotni a otevření ke spolupráci na všem tom, co může být prospěšné lidem, kteří zde žijí.

Je zřejmé, že nás spojuje dar víry. Věříme nejen v to, co vidíme, v to, nač si sáhneme. Dospěli jsme k poznání, že svět i lidský život směřuje někam výš a dál, než by se na první pohled mohlo zdát. Spojuje nás víra ve Spravedlnost, Dobro a Lásku, která přesahuje tento svět. Jsme také připraveni sdílet svou víru s kýmkoliv, kdo také hledá smysl svého bytí, kdo hledá pravdu
a trvalé životní hodnoty.

Spolu s miliardami lidí mnoha kultur jsme přesvědčeni, že základem celého vesmíru, že původcem nás lidí, je bytost, která je nejvýše dokonalá, dobrá, ke které se můžeme obracet jako k Bohu. On, jediný Bůh je první příčinou všeho, co je, a zároveň je cílem našich životů.

Od mnoha předchozích generací jsme přijali pravdivost svědectví o tom, že tento Bůh se nám chce dát sám poznat. Zvláště texty Písma svatého nám předávají poselství, že neviditelný Bůh se stal na konkrétním místě a v daném čase jedním z nás, narodil se na tento svět jako dítě, Ježíš z Nazareta. On přišel přemoci zlo, které lidskou vinou ovládlo tento svět, obětoval za nás svůj život a své Božské poslání potvrdil zvláště svým Vzkříšením.

Ježíš Kristus nám přišel ukázat cestu zpět k Bohu, přišel obnovit poznání Boha, vedl nás k tomu, jak správně žít, abychom dobře naplnili čas, který nám byl dán, abychom našli cestu ke šťastné věčnosti s ním. Podle svědectví Písma Ježíš založil na dvanácti apoštolech Církev, společenství, které dostalo za úkol nést jeho poselství všem národům v každé době, dostalo úkol shromáždit všechny ty, kdo chtějí Krista následovat. I my jsme vstoupili do tohoto společenství Církve skrze víru a skrze přijetí svátosti křtu.

Co znamená tedy ta římskokatolická? „Katolická“ znamená z řečtiny „všeobecná“. Je to tedy Církev založená samotným Kristem před dvěma tisíciletími, není omezená na nějaký národ nebo skupinu, je otevřená pro všechny. Řím je v názvu Církve proto, že v Římě žil, zemřel a je zde pohřben první z Ježíšových učedníků, apoštol Petr. Jemu bylo Kristem svěřeno vedení Církve.

Protože Církev potřebuje mít stále své jasné vedení, potřebuje někoho, kdo řeší ty nejzávažnější otázky, někoho, kdo by byl zárukou jednoty všech křesťanů. Petr má tedy své nástupce, kteří podle tradice také sídlí právě v Římě. Nynějším 266. nástupcem sv. Petra je od r. 2013 je papež František, původním jménem Jorge Mario Bergoglio.

Církev pak dále žije v jednotlivých národech, rozděluje se na jednotlivá místní společenství, kterým říkáme diecéze. Zde
v Hronově patříme do Královéhradecké diecéze. Diecéze řídí diecézní biskupové, kteří jsou nástupci Kristových apoštolů. Současným biskupem naší diecéze byl dne 3.3.2011 jmenován Mons. Jan Vokál. Působí zde také Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký. Hlavním a mateřským kostelem naší diecéze je katedrála Ducha svatého v Hradci Králové.

Z praktických důvodů se diecéze dále člení na menší jednotky zvané vikariáty, které přibližně odpovídají správním okresům. Zde tedy patříme do vikariátu Náchod. Naším vikářem je P. ICLic. Václav Hegr, farář v České Skalici.

A už jsme v Hronově. Každá farnost je tedy takovým základním společenstvím celé Církve, kde už žijí konkrétní lidé, kteří se znají, navzájem spolupracují, organizují různé akce. Scházejí se nejčastěji v kostele, zde v Hronově je to kostel Všech svatých. Každá farnost má také svého správce, kterým bývá kněz a který bydlí na faře. Správcem hronovské farnosti je od r. 2005 P. Mgr. Jaroslav Jirásek. Stará se současně o sousední farnost Velké Poříčí, kde je kostel Navštívení Panny Marie. Pravidelně dojíždí také do Stárkova, do kostela sv. Josefa. 

 

 

Odkazy

Radio Vatikán - velmi dobré stránky se zprávami ze světa Církve, možnost poslechu rozhlasových relací, texty a promluvy Svatého otce

Radio Proglas - česká křesťanská rozhlasová stanice
TV NOE - křesťanská televizní stanice 
Královéhradecká diecéze - zprávy, přehled farností, boholsužeb, akcí
zprávy a informace
Mládež vikariátu Náchod - aktuální informace, fotogalerie z akcí
Abeceda víry na internetu - úvahy a texty vysvětlující různé oblasti křesťanské víry
Katolík - zprávy, úvahy, otázky a odpovědi, diskuse
Res claritatis - zprávy a komentáře ze světa křesťanství
TV MIS - archiv přednášek, filmů, reportáží
Te Deum - katolická tradice
Duše a hvězdy - zprávy a komentáře ze světa křesťanství

časopisy:
Světlo - vynikající katolický týdeník, vzdělávání, úvahy, texty pro duchovní život, lze si stáhnout vyšlá čísla v elektronické podobě 
Katolický týdeník - týdeník českých a moravských diecézí
Milujte se - velice přínosný časopis, lze si zde i stáhnout všechna čísla, dějiny křesťanství, důvody pro víru, jak dnes žít jako křesťan, otázky bioetiky, partnerské vztahy
knihy:
Matice cyrilometodějská - dobré internetové knihkupectví
Karmelitánské nakladatelství
Paulínky
Knihy on line - řada titulů literatury ke stažení
ostatní:
Hnutí pro život 
Signály - web křesťanské mládeže
Sáhni si na Boha - svědectví o zázracích, znameních Božího působení
Apologia - informace o důvodech katolické víry, dějiny Církve 
Modlitby - průvodce modlitbou a velký výběr modliteb katolické tradice
Elektronický breviář - texty pro denní modlitbu Církve
Termiti Hronov - Sdružení lidí naší farnosti, které pořádá letní tábory pro děti