Tříkrálové sbírky

Mají svůj původ ve staré lidové tradici, která vznikla už ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o Třech králích. Česká charita dala tříkrálovému koledování nový rozměr a smysl. Od roku 2001 se v naší republice každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku, kterou oslovuje všechny lidi dobré vůle, zda by přispěli na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Do této sbírky se zapojují diecézní, oblastní a farní charity v celé ČR.

Tříkrálová sbírka probíhá vždy počátkem roku na celém území České republiky. Skupinky tří králů jdou dům od domu s koledou a pokladničkou, do které je možno přispět finančním darem ve prospěch dobré věci. Každou skupinku doprovází dospělá osoba vybavená průkazem. Pokladničky jsou zřetelně označeny.

Zhruba 35 % vybraných finančních prostředků je určeno pro organizaci pomocí, národní a zahraniční humanitární aktivity. Zbývajících 65 % se vrací do oblasti konání sbírky, kde bývá použito na místní projekty:

  • přímou podporu osobám a rodinám v nouzi
  • pomoc a podporu starším, osamoceným a nemocným lidem
  • aktivity pro ohrožené děti a mládež
  • podpora sociálního zařízení Dům na půli cesty v Náchodě
  • podpora projektu sv. Anna Domov pro matky s dětmi v Náchodě
  • charitní ošetřovatelskou službu Náchod
  • charitní pečovatelskou službu Náchod

Konkrétní informace k uvedeným projektům je možné nalézt na stránkách Farní charity Náchod

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015 - VÝSLEDKY
 

Výsledky Hronovsko 2015
Mapa území s výsledky Tříkrálové sbírky
Fotogalerie - Tříkrálové sbírky na Hronovsku

Tříkrálová sbírka proběhla na území Hronova a okolních obcí v sobotu 10. ledna 2015 za poměrně nepříznivého počasí. Déšť ustal až v odpoledních hodinách, na utrmácené koledníky se místy i usmálo sluníčko a jakoby předpovědělo nádherný výsledek. S pomocí města a základní školy se nám podařilo sestavit 17 skupinek tří králů, které vykoledovaly rekordních 132585,- Kč. To je o 27 tis. Kč více než v loňském roce!
 
Smyslem sbírky je pomoc rodinám a jednotlivcům, kteří se již sami bez naší pomoci neobejdou. V každém místě organizování sbírky je předem určeno, k jakému účelu se peníze vybírají. U nás bude 39 % využito na projekty Farní charity Náchod (Dům na půli cesty, Domov pro matky s dětmi, Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba). Dále 26 % je určeno pro záměry na území Hronova a okolí, kde se výnos vykoledoval – podpora osob a rodin v nouzi, stáří či nemoci, aktivity pro ohrožené děti a mládež. V loňském roce jsme přispěli například rodině Filipa Kněžourka na léčbu či místním rodičům na svoz handicapovaných dětí do speciální školy v Červeném Kostelci. Na rozdělení těchto prostředků dohlíží sociálně zdravotní odbor města. A konečně zbývajících 35 % finančních prostředků je rovným dílem rozděleno na organizaci sbírky, diecézní, celostátní i zahraniční humanitární aktivity, dle aktuální potřeby.
 
Velký dík patří všem koledníkům a spolupracovníkům. Děkujeme také všem dárcům za štědrost a solidaritu. 
 
Stále však máme značný nedostatek dobrovolníků, především vedoucích skupinek. Uvítáme proto vaše nabídky na pomoc s organizací sbírky. 
 
Hlavní organizátor Tříkrálové sbírky pro Hronov a okolí:
 

Michal MARTIN, tel. 732354087, e-mail michal.martin@centrum.cz

 
 

Kontakt

P. Mgr. Jaroslav Jirásek Římskokatolická farnost Hronov
Regnerova 56
549 34 Hronov

Návštívit na faře nás můžete denně, nejlépe v době od 8 do 19 hodin.
737 755 480 j.jirasek@centrum.cz