Opravy kostela a zvonice

Opravy zvonice v letech 1970 - 1971

V říjnu 1970 bylo započato s opravou, v červenci 1971 oprava byla dokončena. Opravu šindele a bednění provádělo Družstvo invalidů v Proseči. Brigádníci odpracovali všechny pomocné práce. Zednickou opravu vykonal pan Josef Hurdálek, v důchodu. Hodiny byly opraveny a pozlaceny. 
Fotografie

Interiér kostela před úpravami v roce 1971
  Fotografie  

Úpravy interiéru kostela v roce 1971 a 1972

Po skončení opravy věže v červenci 1971 se ihned postavilo lešení v kostele (trubkové). Kostel byl naposledy malován před 2. světovou válkou a to hlinkami. Nyní byl celý vyčištěn od plísně, opadaná omítka do výše jednoho metru nově nahozena a kostel vymalován vápnem. Všechny práce byly provedeny věřícími. Sejmuly se tři postranní oltáře, které byly v takovém stavu, že se uvažovalo o tom, mají-li být vůbec opraveny. Všechna okna byla natřena a všechny dveře. Potom se natřela kruchta a kazatelna barvou. Původně bývala v zeleném odstínu.
Obětní stůl byl instalován 20. února 1972, posvětil jej P. Oldřich Henych, kancléř. Přední strana je měděný reliéf "Poslední večeře". Na ambonu je sv. Jan Křtitel - též měděný reliéf. Oba zhotovil dle vlastního návrhu P. Václav Hartman, truhlářské práce provedl pan Ťok.
Fotografie - nová podoba kostela, svěcení obětního stolu

Oprava a svěcení varhan

V červnu 1975 bylo započato s opravou varhan. Dispozici varhan provedl koncertní mistr pan Jaroslav Meier, varhanické práce firma Organo z Kutné Hory. Dne 9. listopadu byly slavnostně posvěceny (na posvícení) Dr. Karlem Jonášem, kapitulním vikářem. Kázání pronesl dp. Oldřich Henych, při účasti dp. Josefa Měšťana, kanovníka. Úhrada opravy  varhan byla z nedělních sbírek.
Fotografie - původní varhany, oprava a svěcení, nový vzhled

Staré schody ze silnice k věži a stavba nových schodů v roce 1976

Fotografie - původní schody, budova "Vzájemnosti" nalevo od schodů (zbourána), stavba nových schodů - brigádníci (farníci)

Výměna podlahy a instalace topení do podlahy v kostele v roce 1983

Fotografie

Oprava fasády kostela po roce 1989

Fotografie

Kontakt

P. Mgr. Jaroslav Jirásek Římskokatolická farnost Hronov
Regnerova 56
549 34 Hronov

Návštívit na faře nás můžete denně, nejlépe v době od 8 do 19 hodin.
737 755 480 j.jirasek@centrum.cz