Lidové misie

Rok 1937

Ve dnech 24. dubna až 2. května vykonali redemptoristi z Prahy Josef Kužela, Václav Jalovecký a Alois Novák pro hronovské věřící lidové misie. Při všech pobožnostech byl kostel naplněn a ke svátosti smíření přistoupilo 2010 lidí.  Manifestační průvod městem k uctění Kříže se konal za hojné účasti věřících v neděli dne 2. května.

Rok 1938

 

Obnova lidových misií

 

Ve dnech 24. dubna až 1. května se konala obnova misií, kterou vykonali redemtoristé z Prahy Alfons Daňka, Václav Jalovecký a Václav Zeman. Po celou dobu obnovy svaté misie byl kostel stále naplněn na všech pobožnostech. Přistoupilo 2012 lidí k svaté zpovědi a 3 550 k svatému přijímání. 

Zakázané misie v roce 1950

Na dny 12. – 19. března 1950 byly připravovány svaté misie v Hronově. Měli je konat redemptoristé ze Svaté Hory. Veškeré přípravy byly vykonány. Tři dny před započetím byly misie úředně zakázány s odůvodněním, že se do našich řad v poslední době přihlásilo příliš mnoho reakce, a že při nejlepší vůli bychom se nemohli zaručit za jejich klidný a nerušený průběh.

Rok 2008

Lidové misie

Po 70. letech znovu zavítali redemtoristé do Hronova. Misie vedl  P. Waściński a P. Šindelář. Malá statistika z průběhu misií, které proběhly od od 2. - 10. února.

Počet obyvatel Hronova                                      6 546
Nedělní bohoslužby                                           170 - 200 
Společný ranní program misií                            55 - 80
Večerní program misií                                       110 - 140 
Katecheze pro ženy                                                  75
Katecheze pro muže                                                 56
Společné setkání pro děti 1.-5. tř.                           9
Společné setkání pro děti 6.-9. tř.                          20
První setkání pro mládež                                         28
Společné setkání pro mládež                                  69
Svátost smíření                                                          85
Svátost pomazání nemocných                               43
Setkání v domově důchodců                                  30  
Obnova manželských slibů                              22 párů
Návštěvy nemocných                                               4
Koncert Evy Henychové                                        135
Promítání filmu                                                         82

Další fotografie

Rok 2009

Obnova lidových misií 6. - 10. 3.

Zájem farníků o obnovu misií byl nadprůměrný nejen co do počtu účastníků, ale i co do opravdovosti. Opět došlo na jednotlivé zpovědi po desítkách let, na různá těžká a bolestná hledání své životní cesty, na pokusy nalézt s Ježíšem odpovědi na své životní problémy. 

Další fotografie 

 

 

Kontakt

P. Mgr. Jaroslav Jirásek Římskokatolická farnost Hronov
Regnerova 56
549 34 Hronov

Návštívit na faře nás můžete denně, nejlépe v době od 8 do 19 hodin.
737 755 480 j.jirasek@centrum.cz