Hronovská zvonice

Původně stávala zvonice, jak se ukázalo při jedné z oprav fasády kostela, při severní straně kněžiště kostela. Byla nevysoká, opatřená patrně dřevěným bedněním. Jaké zvony tam byly ve 14. století, nevíme. Později byla postavena dřevěná zvonice na dnešním místě, ale sahala pouze do výše první římsy současné zvonice. Tato byla nákladem majitele panství pana Albrechta Smiřického přebudována do podoby třípatrového zděného hranolu, nad kterým je ještě jedno patro bedněné. Tím získala už v roce 1610 zhruba takovou podobu, kterou má dodnes. I když nese některé renesanční prvky, zachovala si původní gotické stanové zastřešení. 

Foto: zvonice po opravě v roce 1971

Historie zvonů

Do první světové války

Před 1. světovou válkou bylo ve zvonici zavěšeno 5 zvonů. Dva z nich byly patrně přeneseny z původní zvonice a zbylé tři byly z roku 1757.

První zvon
Letopočet: 1574
Hmotnost: 716 kg
Nápisy: "Dum trahor, audite. Voco ad sacra, vanita." (Když vyzváním, slyště mne. Volám vás, ke službám Božím přicházejte.)
Obrazy: Neposkvrněné početí P. Marie, Svatá Trojice

Druhý zvon
Letopočet: 1577
Hmotnost: 248 kg
Nápisy: "Rex Gloriae Christe Veni In Pace" a "Lamentius martir ora pro nobis"(Ó, Králi slávy - Kriste - přijď v pokoji" a "Vavřinče, mučedníku, oroduj za nás")

Třetí zvon - "poledník"
Letopočet: 1757
Hmotnost: 97 kg
Obrazy: Ježíš Kristus na kříži a pod ním klečící Marie Magdalena, sv. Norbert
Zvonilo se s ním zdola na východní straně zvonice.

Čtvrtý zvon
Letopočet: 1757
Hmotnost: 57 kg
Obrazy: Ukřižovaný Kristus, sv. Mikuláš

Pátý zvon - "umíráček"
Letopočet: 1757
Hmotnost: 27 kg
Obrazy: sv. Václav, sv. Jan Nepomucký

Zabavení zvonů během 1. světové války

V roce 1916 byly rakouskou vládou resp. vojenským velitelstvím v Litoměřicích zrekvírovány pro válečné účely dva zvony - velký z roku 1574 a poledník. Následně v lednu 1918 potkal stejný osud i umíráček. Dočasně potom sloužil náhradní ocelový umírácek, který věnoval majitel slévárny v Žabokrkách pan Alfons Mach.

 

Pořízení nových zvonů a jejich svěcení v roce 1921

Po válce byly pořízeny tři nové nové zvony  ze sbírek mezi věřícími, které prováděla Rada katolíků farnosti hronovské. Náklad na dva větší zvony byl Kč 16 159,- a na umíráček Kč 2 709,-. Zvony zhotovila firma Otakar Winter z Broumova. Jejich světitelem byl P. Dr. Th. František Reyl, kanovník a senátor z Hradce Králové. Zvony byly opratřeny těmito obrazy a nápisy:

První zvon
Hmotnost: 153 kg
Obrazy: Neposkvrněné početí P. Marie, Nejsvětejší Trojice
Nápisy: "V Tebe jsem Pane doufal, nebudu zahanben na věky", "Ty potíráš bludy po veškerém světě"

Druhý zvon
Hmotnost: 76,5 kg
Obrazy: Kristus na kříži, svatý Václav
Nápisy: "Vše v Kristu obnoviti", "Nejsvětější srdce Ježíšovo vládni v Čechách"

Třetí zvon - umíráček
Hmotnost: 43,5 kg
Obrazy: sv. Jan Nepomucký, sv. Josef
Nápisy: "Blahoslavení, kteří v Pánu umírají", "Já jsem vzkříšení a život"

Zvony byly posvěceny 11. září 1921 nato (mezi slavnostním kázáním) vyzviženy a zavěšeny do zvonice a při ukončení kázání jimi už bylo vyzváněno. 

Nový zvon věnovaný P. Rudolfem Matěnou

Všechny nové zvony byly jen slabou náhradou za zvony původní a nebyly zvukově dobře vyváženy. Bohoslovec Rudolf Matěna z Velkého Dřevíče dal v roce 1935 vlasním nákladem zhotovit nový zvon, který by akord zvonů doplnil. Věnoval ho památce svých rodičů Rudolfa a Františky Matěnových. V neděli dne 3. listopadu (výroční slavnost posvěcení chrámu Páně) konala se slavnost posvěcení nového zvonu „Všech svatých“. Slavnostní svěcení vykonal Msgre. ThDr. Josef Burýšek, vicerektor kněžského semináře v Hradci Králové. Zvon ulil R. Manoušek v Brně. Byl náhradou za zvon z r. 1574 padlý za oběť světové válce v r. 1916. 

Hmotnost: 600 kg
Nápisy: „Ke cti a chvále Boží, Blahoslavené Panny Marie i všech svatých“, „Slyšte můj hlas, když volá Bůh vás! Všichni svatí za nás proste a zahynouti nám nedejte.“

Zabavení zvonů nacisty

Němci zabavili 19. 3. 1942 čtyři zvony, které byly pořízeny během 20. století. Byly odvezeny do Hamburku a roztaveny pro potřeby zbrojního průmyslu. Zbyl pouze malý umíráček. Snímání zvonů se proběhlo 19. března 1942. Před jejich sejmutím farníci manifestačně hodinu vyzvváněli.

Další zvon věnovaný P. Rudolfem Matěnou

P. Rudolf Matěna dal v roce 1972 zhotovit vlastním nákladem další zvon za ten, který věnoval kostelu v roce 1935 na památku svých rodičů, a který zabavili Němci. Zvon ulila Lucie Ditrichová z Brodku u Přerova. 

Hmotnost: 100 kg

Tento zvon byl v hronovské zvonici zavěšen 5. října 1972. P. Rudolf Matěna, rodák z Velkého Dřevíče, zemřel tři dny před tím - 2. října 1972. Na jeho pohřbu do rodinného hrobu, který se konal 7. října, bylo již vyzváněno novým zvonem.

Svěcení současných zvonů

fotogalerie ze svěcení a instalace zvonů

Kontakt

P. Mgr. Jaroslav Jirásek Římskokatolická farnost Hronov
Regnerova 56
549 34 Hronov

Návštívit na faře nás můžete denně, nejlépe v době od 8 do 19 hodin.
737 755 480 j.jirasek@centrum.cz