Duchovní správci po roce 1905

P. Karel Mensinger

Narodil se dne 10. dubna 1868 v Týnci nad Labem.  V Hradci Králové vystudoval gymnázium a bohosloveckou fakultu. V katedrále sv. Ducha byl 17. července 1892 vysvěcen na kněze. Dne 1. září 1892 byl ustanoven kaplanem ve Chvalkovicích a od 19. února 1894 byl kaplanem v Úpici. 

Administrátorem v Hronově       10. 11. 1905 - 1. 4. 1909
Farářem v Hronově                        1. 4. 1909 - 1. 10. 1939 (odchází do penze)

Působil také jako biskupský konsistorní rada, biskupský notář a děkan.

 

P. Josef Kuchař

Narodil se dne 30. ledna 1890 v Kořenicích, vystudoval gymnázium v Kolíně a dne 27. června 1915 byl vysvěcen v Hradci Králové. Od roku 1922 působil ve hronovské farnosti a kromě své služby také organizoval katolické spolky a zabýval se mnohostranným vědeckým studiem.

Kaplanem v Hronově                1922 - březen 1935

Zemřel uprostřed práce ve věku 45 let na těžkou chřipku. Pohřeb konal se v sobotu dne 2. března 1935 v 10 hodin dopoledne v Hronově a poté byl převezen do Hoštěhrádek na Moravě.

 

P. Václav Mareček

Narodil se 14. prosince 1909 v Hradci Králové, kde také vystudoval gymnázium a bohosloví a poté 29. června 1934 byl vysvěcen na kněze. Dne 1. září 1934 byl ustanoven kaplanem v Luži, pak dne 1. listopadu 1934 kaplanem ve Skutči a 1. srpna 1935 kaplanem v Jaroměři. 

Kaplanem v Hronově              1. 12. 1936 - 1. 10. 1939
Aministrátorem v Hronově    1. 10. 1939 (po P. Mensingerovi) - 1. 3. 1940
Farářem v Hronově                  1. 3. 1940 - duben 1941

P. Mareček byl v Hronově do dubna 1941, pak se oženil a odešel z kněžské služby.

 

P. Josef Sedláček

Narodil se 2. 10. 1912 v Miškově u Dobrušky. Středoškolská studia vykonal na arcibiskupském gymnáziu v Praze Bubenči a teologická studia v Hradci Králové. Po vysvěcení roku 1937 byl ustanoven I. kaplanem v Náchodě, kde působil až do svého odchodu do Hronova. 

Administrátorem v Hronově               1. 8. 1941 - 31. 5. 1942
Farářem v Hronově                                 31. 5. 1942 - podzim 1947

Na podzim 1947 odešel P. Sedláček do Jilemnice, kde byl po roce 1948 za svůj statečný odpor proti totalitě zatčen. Nejprve byl internován v Želivě, pak v Hájku u Prahy, souzen a natrvalo zbaven státního souhlasu. Po roce 1989 ho Otec biskup Karel jmenoval čestným kanovníkem Královéhradecké kapituly. Zemřel v roce 1998.

 

P. Antonín Nováček

Na podzim 1947 přichází P. Antonín Dominik Nováček, bývalý administrátor v Jilemnici, a nahrazuje P. Josefa Sedláčka, faráře v Hronově, jež se stal děkanem v Jilemnici. 

Administrátorem v Hronově                 1. 10. 1947 - 17. 8. 1948

V roce 1948 byl přeložen do Úbyslavic u Nové Paky.

 

P. Jan Cimburek

Narodil se 25. prosince 1919 ve Zhoři u Skutče. Studoval na klasickém gymnáziu v Hradci Králové a poté vstoupil semináře v Hradci Králové. Jeho studia byla přerušena válkou, na rok musel odejít na nucené práce do Říše. Ještě za války ale dokončuje bohoslovecká studia a je vysvěcen na kněze v seminárním kostele sv. Jana Nepomuckého v Hradci Králové dne 3. června 1944. Od července 1944 byl ustanoven kaplanem v Náchodě a působil zde čtyři roky. 

Administrátorem v Hronově        17. 8. 1948 - 12. 6. 1949
Farářem v Hronově                         12. 6. 1949 - 1. 3. 1951

Hronovskou farnost zasvěcuje 22. srpna 1948 Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Od 1. března 1951 Krajský národní výbor v Hradci Králové zakázal duchovnímu správci v duchovní správě působit. P. Cimburek tedy odchází do Šlapanova u Jihlavy.

 

P. Josef Vohryzek

Současně s P. Cimburkem, novým duchovním správcem, nastupuje jako kaplan P. Josef Vohryzek, novosvěcenec. Narodil se v Pardubicích. Bohoslovecká studia konal v Hradci Králové, kde byl vysvěcen na kněze v červnu 1948.

Kaplanem v Hronově     srpen 1948 - leden 1950

Začátkem ledna 1950 v duchovní správě nastává určitá změna. Kaplan Josef Vohryzek odchází do Chrasti u Chrudimi.

 

P. Bohumil Janko

 Působil jako kaplan v Novém Městě nad Metují.

Kaplanem v Hronově      1. 3. 1951 - srpen 1952

Z Hronova odchází do Číhoště hned po umučeném P. Josefu Toufarovi.

 

P. František Kettner

Narodil 27. 8. 1918 v Číněvsi u Nymburka, kde také vystudoval gymnázium. Poté nastoupil do kněžského semináře v Hradci Králové. Na kněze byl vysvěcen dne 28. 6. 1942 biskupem Dr. Mořicem Píchou. Po vysvěcení nastoupil jako kaplan do Nového Města nad Metují, od roku 1945 byl administrátorem v Solnici. Dále působil v Libčanech u Hradce Králové a v Opatově v Čechách. Od 1. 6. 1961 byl také biskupským vikářem náchodského vikariátu.

Administrátorem v Hronově                1. 4. 1951 - 1. 6. 1970

Dalším působištěm byla Česká Třebová, kde vykonával kněžskou službu až do smrti v roce 2003.

 

P. Václav Hartman

Narodil se 21. 1. 1920 ve Žďáru nad Metují. Původně se vyučil malířem, potom se věnoval dalšímu studiu, které zakončil jako úspěšný absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Po roce 1950 studoval na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích a 26. 6. 1955 byl vysvěcen na kněze. Dále působil v duchovní správě mimo jiné také ve farnosti Nekoř. v Hronově.

Administrátorem v Hronově            1. 7. 1970 - 3. 3. 1981

 
Zemřel náhle uprostřed práce dne 3. 3. 1981.
 
 

P. Ladislav Šidák

Narodil se 16. 2. 1931 v Bousově, na kněze byl vysvěcen 26. 6. 1962 v katedrále v Litoměřicích. Jako kaplan působil v Lomnici nad Popelkou, jako duchovní správce pak ve Zdechovicích, Kladrubech nad Labem, Lipolticích, Cholticích a Turkovicích. 
 
Administrátorem v Hronově            1. 4. 1981 - 1. 1. 1995
Farářem v Hronově                             1. 1. 1995 - 1. 8. 2005 (odchází na odpočinek)
 
Zůstává však výpomocným duchovním v Hronově až do své smrti. Zemřel 26. 10. 2013 v Rokytníku u Hronova. Je pohřben na hřbitově v Hronově.

Kontakt

P. Mgr. Jaroslav Jirásek Římskokatolická farnost Hronov
Regnerova 56
549 34 Hronov

Návštívit na faře nás můžete denně, nejlépe v době od 8 do 19 hodin.
737 755 480 j.jirasek@centrum.cz